Raport półroczny 2021

Raport za pierwsze półrocze 2021 roku

1. Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software pobierz plik pdf
2. Opinia Biegłego Rewidenta - Grupa Kapitałowa pobierz plik pdf
3. Opinia Biegłego Quantum software pobierz plik pdf