Jednostkowy raport roczny za rok 2020

 

Jednostkowy raport roczny za rok 2020 pobierz plik pdf

Załączniki do raportu jednostkowego:
1. Opinia i raport biegłego pobierz plik pdf
2. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2020 pobierz plik pdf
3. List Prezesa spółki Quantum software S.A. pobierz plik pdf