Raporty okresowe 2011
Skonsolidowany raport roczny 2011

 

Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 pobierz plik pdf

Załączniki do raportu skonsolidowanego:
1. Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej 2011 pobierz plik pdf
2. Opinia i raport biegłego GK.pdf pobierz plik pdf
3. List Prezesa Zarządu pobierz plik pdf