Podstawowe Wskaźniki Finansowe
Rentowność sprzedaży
Wskaźnik 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Rentowność sprzedaży -1,66 % -5,99% 0,44% 4,4 % 9,76 % 8,97 % 5,4 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Wskaźnik płynności bieżącej 6,92 4,51 4,40 9,1 9,62 2,91 3,44

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 10,32% 14,42% 15,60% 9,2 % 11,36 % 33,63 % 28,4 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
ROA -1,69% -5,76% 0,42% 5,8 % 9,67 % 32 % 12 %